Raum schreibt
2010
2417x viděno
←—————— ——————→

Typografická šablona inspirovaná architekty Raum Labor Berlin a jejich mottem "a new approach to urbanity". Šablona neobsahuje celou abecedu - rozměry byly co nejvíce zredukovány - ale je možné snadno vytvořit všechna písmena. Návrh obsahuje i českou diakritiku.

Navrhnout libovolnou autorskou abecedu je úkol oblíbený a často vídaný. Naše zadání se však zásadně liší jasným vymezením a funkčním vztahem k dílu významného architekta. Vzniklá abeceda je tak typografickou etudou na předem pevně vymezené téma. Litery mohou být užity k členění obrazových publikací, katalogů, plakátů. Nebo jako součást výstavních kompozic.
Písmo není jen citací architektonických předloh, ale směřuje k podstatě architektonické tvorby, k principům práce zvolených osobností.