Orgasmus
2009
2370x viděno
←—————— ——————→

Minutová animace popisuje vznik a splinutí dvou světelných objektů, které představují mužský a ženský princip. Pomíjivosti a nestálosti tvarů bylo dosaženo pomocí programu na vytváření částicových efektů. Světelné dráhy nejsou počítačově generované, nýbrž byly vytvořeny ručně přímo do remixu od Sweatshop Labor NYC.

Studenti zpracovávali formou emotivních kompozic přímý, či přenesený význam pojmu "orgasmus". Součástí úkolu byla též krátká animace.