Vizuální styl Drnov
2016
582x viděno
——————→

Má bakalářská práce si klade za cíl vytvořit jednotný vizuální styl vojenského muzea studené války u města Drnov. Citlivým přístupem zachovat to cenné v objektu a přitom inovativně zpracovat novou vizi, ve které by bylo možné za daných finančních prostředků pokračovat.

Spolupráce s ateliérem typografie. Písmo Galvan Terezy šmídové