Dopisy I.
Vizuální přepis emocí uvnitř dopisů z dětství: každá nálada má svou vlastní barvu.
Letters I.
Visual transcript of emotions inside of letters from my childhood: every mood has its own color.
Vizuální báseň
2012
2023x viděno
←—————— ——————→

Dopisy I.
Vizuální přepis emocí uvnitř dopisů z dětství: každá nálada má svou vlastní barvu.

Letters I.
Visual transcript of emotions placed into the letters from my childhood. Every mood has its own color.

Zcela libovolný výběr tématu i grafického zpracování.
Od knihy, souboru grafických listů, plakátů až k projekci. Úvodní přednáška doktorandky Báry Tylové o sbírce manželů Sacknerových z Miamy.