Pražská komorní filharmonie
2012
2052x viděno
←—————— ——————→

Nástroj a jeho zvuk.
Od interpreta až k posluchači.
Hudba ovládla a spojila prostor.
Zvětšující se vzdálenost mezi
písmeny symbolizuje zvuk, který prostupuje prostorem: od interpreta až k posluchači...

Instrument and its sound.
From the artist to the listener.
Music has filled and united the space.
The increasing distance in between the letters represents a sound that permeates throught the space: from the artist to the listener...

Značka a vizuální styl Pražské komorní filharmonie.
Logo a aplikace do vizuálního stylu - plakáty, pozvánky, citylighty, tašky, apod.