Písmo z šumáků. Probublává skrz papírovou šablonu.

Untitled from Barbora Tylová on Vimeo.

Písmo bez počítače II
2011
2844x viděno
←—————— ——————→

Inspirací šumivého typografického experimentu se stala vášeň, krátká, silná emoce v pozitivní i negativní podobě. Písmeno se velmi rychle mění, transformace je vizuální i zvuková, znak se rozpadá a ztrácí tvar.

Inspire for sparkling typographic experiment became a passion, a short, strong emotion in both positive and negative form. The letter is changing rapidly, transform is the visual and acoustic, character breaks down and loses shape.

Tvorba písma ze všech možných myslitelných materiálů může být náročným, ale vskutku krásným úkolem. Studenti naložili se svou svobodou různě, někteří zvolili pojetí dekorativní, jiní zvolili náhodu jako kreativní složku. Ve všech případech písmo zůstalo prostředkem vizuální informace, rozličné materiály napomáhaly chápat typografii jako hru.
Podmínkou zadání byl typografický experiment, silný výtvarný náboj, snaha vyvarovat se módní plytkosti a nutnost mít napaměti, aby nebylo vytvářeno znova něco, co už tady jednou vytvořeno bylo.