Pietro Filippi
2011
2630x viděno
←—————— ——————→

Typografický znak je složený z horizontálních negativních fragmentů písmen P, F v ploše čtverce. Části litery F představují současně znak „rovná se“, ke kterému jsou přidávány myšlenky a hesla, definující ideje a atmosféru značky.
Série plakátů volně transformuje tvar loga do kusů oblečení, jako by náhodně pohozeného.

Typographic symbol is composed by horizontal inverted fragments of letters P and F in a square. Parts of the letter F represent both the character "equal" to which are added thoughts and passwords, defining ideas and mood of the brand. A series of posters translates loosely logo into the shapes of clothing, as if accidentally scattered.

Návštěva firmy, dialog s majitelem, obchodními manažerkami a šéfdesignerem
o strategii a koncepci firmy. Vizuální styl nejúspěšnější české oděvní firmy
Pietro Filippi. Navrhněte logo, barevnost, vizuální styl a aplikace na produkty firmy,
členění na jednotlivé výrobní kategorie. Možno nastínit koncept reklamní
prezentace.