Nethworks.cz
2008
2440x viděno
←—————— ——————→

Design odkazující k Mondrianovi je výsledkem slovní podobnosti Nethworks a network , propojení české a nizozemské kultury i spojení místních zavedených kulturních akcí
v jeden nový celek pod Nethworks.cz.
Design referring to the Mondrian is the result of verbal similarities of Nethworks and network, linking Czech and Dutch culture and cultural links established local events in a whole new Nethworks.cz.

V listopadu 2008 jsme byli osloveni Velvyslanectvím Nizozemského království v České republice, abychom pro plánovaný festival holandské kultury (Dutch weeks) zpracovali návrhy vizuálního stylu. Název festivalu NethWorks.cz odkazuje na spolupráci mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou. Zároveň také vyjadřuje základní princip festivalu – networking. Vizuální styl se snaží prezentovat komplexní pohled na současnou nizozemskou scénu a posílit kulturní vztahy mezi oběma zeměmi.