Jiří Valoch
„Včera / Dnes / Zítra”
Textová instalace v prostorách NG, 2007 Jiří Valoch
„Význam”
Textová instalace v prostorách NG, 2007
Magdalena Jetelová
„Už nevidíme podstatu věci”
světelná instalace, fotografie

Atlantický val je řada betonových bunkrů na Jutském poloostrově, zbudovaný v letech 1942-44 k obraně před invazí spojenců. Betonové bunkry podemílá moře a postupně se rozpadají. Jetelová tu vytváří laserové projekce textů z knihy francouzského filozofa Paula Virila Archelogie bunkru (1975). Obsah sdělení naráží na rozklad válečného opevnění i absurditu války.
Věta: „Už nevidíme podstatu věci” jako by v sobě shrnovala i význam ostatních sdělení. Slovo „visible“ – „viditelný“ pak volně rozvíjí myšlenku rozpadu v nezčitelnění textu a jeho proměnu na grafické prvky. Magdalena Jetelová
Běla Kolářová
„Žiletky, 1969
asambláž z úlomků žiletek“

Běla Kolářová pracovala s drobnými věcmi našeho každodenního života. Asambláž z úlomků žiletek fascinuje precizností 
a trpělivostí, kterou do ni umělkyně vložila. Rozřezaná typografie autorčina křestního jména – Běla – se skládá ve stejných poměrech jako drobné úlomky žiletek. Části písmen jsou zprvu volně poházena po celém formátu a volně připomínají stůl Kolářové téměř před dokončením díla. Běla Kolářová
„Žiletky, 1969
asambláž z úlomků žiletek“

Běla Kolářová pracovala s drobnými věcmi našeho každodenního života. Asambláž z úlomků žiletek fascinuje precizností 
a trpělivostí, kterou do ni umělkyně vložila. Rozřezaná typografie autorčina křestního jména – Běla – se skládá ve stejných poměrech jako drobné úlomky žiletek. Části písmen jsou zprvu volně poházena po celém formátu a volně připomínají stůl Kolářové téměř před dokončením díla.
Národní galerie
2012
2337x viděno
←—————— ——————→

Vlastní interpretace vybraného díla ze sbírek Národní galerie v Praze.
Obrazek originálního díla je vlevo.

Own interpretation of selected works from the collections of the National Gallery in Prague.
Picture of the original work on the left side.