Fakulta humanitních studií
2011
2302x viděno
←—————— ——————→

Čtyři knihy se skládají v kruh. Rozevřené listy symbolizují otevřený přístup k informacím, novým podnětům i tříbení názorů.
Four books are composed into a circle. Spreading leaves symbolize the open access to the information, new initiatives and refining ideas.

Byli jsme vyzváni Fakultou humanitních studií UK, abychom pro ně navrhli logo a vizuální styl.
V polovině listopadu 2009, jsme prezentovali vedení FHS UK soubor 20 návrhů, v jednotném layoutu tak, aby jednotlivé návrhy byly srovnatelné.