Diplomová práce
2013
2017x viděno
←—————— ——————→

Čím může být vizuální poezie šedesátých let 20. století inspirativní pro současného grafického designéra? Možnou odpověď nabízím ve vlastním výtvarném projektu se dvěma specifickými výstupy. Prvním je autorská výstava sedmdesáti textových fotogramů, které jsou výtvarnou reflexí vybraných pasáží z básnické sbírky Rukopis (2009) od nestorky české vizuální poezie Bohumily Grögerové (*1921), druhým kniha mého rozhovoru s básnířkou, kde tyto fotogramy tvoří obrazový doprovod. Ve své práci sleduji tedy nejen proměnu slova do výtvarného znaku, ale i jeho možnou dvojí interpretaci: jako volného uměleckého prvku v kontextu výstavního prostoru galerie (centrum současného umění Dox, 30. 5. – 24. 6. 2013) a jako komunikačního prostředku v knižní publikaci (v edičním plánu nakladatelství Akropolis na rok 2014). Práce tak rozšiřuje hranice interdisciplinárního mísení literatury a výtvarného umění o oblast grafického designu, je svébytným výtvarným pokusem nově spojit formu s obsahem, výraz s významem.