Univerzita Hradec Králové
2010
2201x viděno
←—————— ——————→

Cílem zavedení jednotného vizuálního stylu je podpořit vnímání univerzity jako dynamicky se rozvíjející vysoké školy a profesionalizovat uvnitř i navenek její prezentaci jako jednoznačně identifikovatelné sebevědomé vzdělávací a výzkumné instituce třetího tisíciletí. Smyslem je zavedení vizuálních prvků, které budou souznít s obrazem moderní vysoké školy. Soutěžní práce posoudí a vyhodnotí porota sestávající z odborníků a zástupců univerzity. Uzávěrka soutěže je v pátek 22. května 2009. S autorem vítězného návrhu bude uzavřena smlouva o dílo na vytvoření grafického manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Hradec Králové.