Písmo bez použití počítače
2010
2252x viděno
←—————— ——————→

Zkušenost s časopisem Design Trend nám
umožnila přijmout nabídku redakce časopisu Typografia na
grafickou úpravu celého ročníku pro rok 2005. Již 108. ročník
nejstaršího periodika pro české typografy a polygrafy představuje
práci 12 studentů ateliéru na obálce a vnitřní dvoustraně.
Kompozice obálky prvního čísla z celé řady (v pořadí
číslo 1051.) demonstruje změnu grafické úpravy časopisu úplným
přiznáním sazebního obrazce vnitřních stran na zrcadlové
ploše papíru s duhovým efektem. Komunikuje tak výstižně
snahu vydavatele po zásadní změně vlastního layoutu.