Medial goggles- Mediální Brýle
2009
2612x viděno
←—————— ——————→

projekt mediální brýle vznikl z potřeby komentovat současnou situaci, kdy lidé vyprahlost svých životů
zacelují četbou bulvárního tisku. Statistika která dokazuje, že tyto noviny jsou jedny z nejčtenějších v česku.
Blesknu.
Hodnota informace nulová, stádová.