Pražská komorní filharmonie
2012
2116x viděno
←—————— ——————→

Inspirací pro mou práci a celé pojetí konceptu vizuálního stylu pro Pražskou komorní filharmonii byl záznam hudby ve formátu midi.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je mezinárodní standard používaný v hudebním průmyslu jako elektronický komunikační protokol, který dovoluje hudebním nástrojům, počítačům i dalším přístrojům komunikovat v reálném čase prostřednictvím definovaného sériového rozhraní. Standard spravuje organizace MIDI Manufacturers Association.

Midi je totiž moderní zápis hudby. Spousta lidí v něm tvoří a skládá. Je to proto často známější prostředí zápisu hudby pro mladé lidi než jsou klasické noty.
Midi se ale také dotýká hudby klasické, kdy je spousta skladeb převedena do toho zápisu.

Midi je proto ideální spojnicí mezi klasickou hudbou a potencionálním mladým posluchačem. Celým mým konceptem prochází pouze jediná skladba a to klavírní koncert od Clauda Debussyho Clair de lune, Debussyho má totiž PKF ve svém repertoáru.

Značka a vizuální styl Pražské komorní filharmonie.
Logo a aplikace do vizuálního stylu - plakáty, pozvánky, citylighty, tašky, apod.