Piktogramy
2012
1963x viděno
←—————— ——————→

Nejvíce zajímavé na obrazových symbolech
není jejich budoucí způsob využití, nýbrž jejich forma. Vizuální
abeceda piktogramů je jednotnou sestavou s různorodou
tématikou, určená pro snažší orientaci ve veřejném prostoru.
Tak komplexní úkol vyžaduje spojení všech aspektů grafické
práce do ideální jednoty. Výtvarný koncept je vázán na zvolené
prostředí. Forma je odvozena z typografické příbuznosti
s vybraným písmem. Každý symbol musí být jednoznačně
srozumitelný i při maximálním zmenšení. Všech 35 symbolů
tvoří dohromady jeden celek shodného grafického vyznění.
Obrazové symboly tvoří univerzální most mezi vizuálním jazykem
tvarů a přímou zkušeností vnímané reality.