Ploty
2010
2508x viděno
←—————— ——————→

Lezení přes ploty poukazuje na překážky, které musejí být často krát překonávány při procesu tvorby. Symbolizuje taky narušování bariér mezi veřejným a privátním prostorem.

Fotopříběh podle předem připraveného scénáře. Stanovený rozsah 6 – 8 fotografií, vytváří obsahový soubor, který je nutné prezentovat tak, aby příběh náležitě vyzněl. Důraz na samotnou prezentaci – výběr a kompozici záběrů byl pro ateliér novým úkolem, který všichni studenti museli vyřešit.