On/Off
2008
2316x viděno
←—————— ——————→

Tento projekt nebol dokončený z technických dôvodov. Acer = rakovina.

ON / OFF je úkolem postaveným na vyhraněném kontrastu + / -

Podmínkou je zvolit si libovolné téma, na kterém je možno tyto kontrasty zobrazit. Výsledkem může být, kromě plakátů, jakékoli možné zpracování.