Czech Graphic Design
2006
2370x viděno
←—————— ——————→

Dvacáté století obohatilo naše
i světové kulturní dědictví mnohými osobnostmi, které svojí
prací výrazně přispěly do vývoje typografie a grafického
designu. Vojtěch Preissig, Karel Teige, Ladislav Sutnar nebo
Oldřich Hlavsa dokonce svojí činností a myšlením tvořili
základní terminologii vizuálního jazyka těchto oborů. Hledání
historických souvislostí, reflexe příkladů nedávné minulosti,
objevování vlastních vzorů a snaha o pochopení esence jejich
odkazu, je pro každého velmi důležitým inspiračním zdrojem
a motivačním prvkem. Téma takového zadání přináší všem
bez výjimky nejen nové vědomosti, ale vytváří i novou potřebu
vracet se k historickým souvislostem svého oboru i v dalším
profesionálním životě.