P.S.1
2010
2289x viděno
←—————— ——————→

Idea zpracovat projekt na prostorové řešení vstupního prostoru centra současného umění P.S.1 v Queensu, vznikla při návštěvě muzea MoMa. Nebyli jsme osloveni, přesto nás zaujala soutěž, která probíhá každoročně již několik let v prostoru P.S.1, který je součástí
muzea MoMA. P.S.1 je jedna z nejstarších, neziskových organizací v USA. Spíše než muzeum však představuje výstavní prostor, jejím cílem je uvádět světové experimentální umění.