Kniha
2011
3024x viděno
←—————— ——————→

Relace.

Kniha byla automaticky generována algoritmem, který pomocí internetového vyhledávače hledal souvislosti mezi předloženými dvojicemi designérů. Byly provedeny desítky tisíc dotazů. Výsledkem experimentu je graf, který shlukuje související designéry. Kniha je cestou po tomto grafu. Cílem byl pokus o odhalení nově vznikajících skupin či přístupů.

Knižní projekt, který je založen na volném autorském ztvárnění zvoleného tématu.
Projekt vedený externím pedagogem Prof. Zdeňkem Zieglerem.