výřez plakát legoo popisek obrázku nějakej asi plakát (úkol na předmět Nauka o písmu)
Giovanni
2008
2947x viděno
←—————— ——————→

Cílem tohoto úkolu bylo prezentovat ateliérový font Giovanni. Chtěl jsem pracovat s tvarem a proporcemi, které jsme celý semestr u fontu studovali. Záměrem tedy bylo zůstat právě u křivek zpracovaného písma. Dále jsem nechtěl vytvořit statický plakát / plochu, který by byl vytvořen pouze pro tento účel. Pokusil jsem se o zpracování nového "řezu", který bude mít neomezenou variabilitu a rozmanitost a nebude neměnně definován. Napsal jsem algoritmus, jehož vstupem je libovolný font (obecně křivka) a bitmapa. Pomocí nastavení parametrů algoritmu se vygeneruje nový bitmapový "font" složený z velkého množství obrázků, které kopírují danou křivku. Parametry jsou např. délka kroku obrázků, náhodné posunutí z určené polohy, způsob prolínání obrázků, natáčení či velikost. Zalíbila se mi struktura, kterou "rozmazaný" obrázek při určitém nastavení zanechával a zajímalo mě zkoumání chování algoritmu vlivem parametrizace. Snahou bylo automatické a rychlé generování nového fontu, produkce velkého množství různých forem, sjednocené danou křivkou (resp. významem). Pro prezentaci klauzur byly vytvořeny 3 plakáty, které pro jednoduchost znázorňují každý jednu literu.

Volné kompozice s tématem souvisejícím s projektem Giovanni.

Hlavním cílem ateliérové práce na rodině písem Giovanni, byl záměr přiblížit detailní základy písmové tvorby, zvládnutí programu Fontlab, přes nezbytné zkoušky až k digitální realizaci. Na počátku jsme si pevně vytkli program, kdy na proporčním základě klasicistního písma Bodoni jsme vytvořili patkovou lineární verzi (egyptienku) a bezpatkový řez (grotesk). Písma jsme kreslili ve verzi light a medium a dodatečně ve verzi bold, vždy v poněkud vylehčené kresbě, než bývá pod tímto názvem prezentováno. Z odkazu Giovanni Batisty Bodoniho jsme poměrně věrně zrealizovali abecedu Cancelleresco, kterou jsme našli v Bodoniho manuálu z roku 1880, jehož jeden exemplář jsme mohli studovat v knihovně Národního muzea. Jemná, kresebná lineární verze variantně doplněna serify, jdoucí až na samý skelet písma, je ukázkou, jak nejdál je snad možné vycizelovat poměrové vztahy Bodoniho antikvy, tato verze nese název Base. Klasicistní ukončení oblých liter kuličkou, mohlo být rozvinuto v kresebné verzi evokující písma psacích strojů, kterou na místo pracovního Typewriter, jsme nazvali stylově Editoriall.

Nejsme ateliér specializovaný na tvorbu písma, ale jsme přesvědčeni, že zásady jeho tvorby i technologické principy, jsou nezbytným vybavením grafického designéra.

Na souboru 44 abeced pracovali současně všichni studenti našeho ateliéru, nezbytné, velmi těsné vzájemné propojení všech mezi sebou, napomohlo zvládnout záludnosti nového programu.

Dík patří prof. Janu Solperovi, který byl obětavým konzultantem výtvarné části projektu - jeho cenné rady o tvorbě písma byly inspirativní a detailně odborné. Stejně obětavě se na úkolu podílel Mgr. Filip Blažek, který studenty vedl ve všech detailech technologie tvorby funkčního fontu.