hlavní stránka přehled obrázků skupiny projektů ateliér student projekt administrační rozhraní projekt
web gdvk.cz
2009
3582x viděno
←—————— ——————→

Naším úkolem bylo vytvořit webové stránky ateliéru. Zaměřili jsme se čistě na informaci (tedy studenty a jejich práce) a tomu byla podřízena forma webu. Vzhled webu tak tvoří samy práce a nezbytné prvky určené pro interakci a navigaci.

Kromě informace samotné nás zajímaly další dva bezprostředně související momenty.
V první řadě její rozsah, tzn. snaha o to, aby měl uživatel neustále celkový přehled o množství prezentované informace a nadhled nad ní.
Druhým momentem bylo proudění informace. Web tvoří nejen jednotlivé webové stránky, ale rovněž jejich distribuce napříč sítovým prostředím mezi koncové uživatele, tzn. pohyb informace. Zajímalo nás, jak se informace v danou chvíli šíří, tedy kde na webu se vyskytují uživatelé. Tato vizualizace vytváří barevné sektory s momentální aktivitou, která se dynamicky podílí na vzhledu / formě webu v reakci na aktuální pohyb uživatelů. Důležitá byla konzistence napříč celou navigací — např. zachycení skoku uživatele na osobní stránky autorů apod.