mladý obal / young package
2009
2692x viděno
←—————— ——————→

„mladý obal/young package“

Základním motivem loga jsou dva tvarově shodné kosočtverce, diagonálně vymezující fiktivní prostor pro dvoujazyčné slovní označení projektu. Oba jazyky shodně s grafickými motivy jsou barevně odlišeny. Barevnost je postavena na grafickém kontrastu modré – 100 % azurové a černé.
Motiv zkosených stěn nabízí další využití ve vizuálním stylu.