Fakulta humanitních studií
2010
2398x viděno
←—————— ——————→

Byli jsme vyzváni Fakultou humanitních studií UK, abychom pro ně navrhli logo a vizuální styl.
V polovině listopadu 2009, jsme prezentovali vedení FHS UK soubor 20 návrhů, v jednotném layoutu tak, aby jednotlivé návrhy byly srovnatelné.