Boxerské rukavice
2010
3078x viděno
←—————— ——————→

Potisk na rukavicích je inspirován komiksovými citoslovci.

Graficky řešené sportovní náčiní libovolného užití, pro trénink, relaxaci a volný čas.