Afterdark
2010
2244x viděno
←—————— ——————→

23.56
Před očima nám leží mesto. Pozorujeme ho z nebe, jak noční ptáci letící vysoko
na obloze. Z té výšky vypadá město jako jediné obrovské zvíře.
Tisíce tepen se táhnou až do nejzazších koutu beztvarého těla, rozvádějící krev
neúnavně vyměňují buňky. Roznášejí nové informace a odnášejí staré. Celé tělo
bliká, žhne a svíjí se v rytmu toho pulzu. Čas se nachyluje k půlnoci a vrchol
aktivity organismu už pominul, ale základní metabolismus nutný k udržení
životních funkcí dosud pracuje beze změny.

Na magistrálách hlavního města se už na příjezdových mýtech pomalu tvoří
kolony. Na mnoha místech ješte ulice mezi výškovými budovami tonou
v chladném stínu. Tam ješte zustává řada včerejších vzpomínek,
docela netknutých.
Noc se konečně úplně prolomila. Do další tmy zbývá ještě spousta času.

01.18
03.07
04.25
05.00
05.38
06.52

Haruki Murakami, Afterdark
(Časový rozvrh odpovídá názvu 7 kapitol, příběhu jedné noci.)

Fotopříběh podle předem připraveného scénáře. Stanovený rozsah 6 – 8 fotografií, vytváří obsahový soubor, který je nutné prezentovat tak, aby příběh náležitě vyzněl. Důraz na samotnou prezentaci – výběr a kompozici záběrů byl pro ateliér novým úkolem, který všichni studenti museli vyřešit.