Japonsko
2014
1398x viděno
←—————— ——————→


Příděl životního prostoru v závislosti na urbánní hustotě:
Česká republika 2508 obyv./ km²
Japonsko 5 655 obyv. / km²