Fotografický deník z virtuální dovolené
2014
1289x viděno
←—————— ——————→

Fotografický deník z virtuální dovolené

Zkoumal jsem možnosti počítačové hry, jako levné dovolené.

Prostředí, ve kterém se má hráč primárně chovat agresivně, jsem procházel jako turista hledající zajímavá místa.

Tento virtuální svět jsem prozkoumával do takové míry,
že jsem znal některé cesty nazpaměť jako v rodném městě.

Toto fotoalbum je hmotnou vzpomínkou na dovolenou
ve městě, které nikdy neexistovalo.

Současné podoby deníku
Úkol vedený Alešem Najbrtem & Michalem Nanoru.
Deník je prastará literární forma, ale až s radikálním zlevněním záznamových technologií v posledním desetiletí se stal jedním z dominantních komunikačních projevů. Knihkupecké žebříčky vedou autobiografie, telefony, blogy a sociální sítě se plní detaily z každodennosti. Spíš než coby intimní dokument vznikající pro potřeby autora, deník se rychle vyvinul v populární nástroj prezentace a vytváření identity, jak v rukou amatérů, tak profesionálů.
Uvažování nad současnými podobami deníku vyžaduje položit si několik druhů otázek. Především, co dělá deník deníkem? Je to ich forma, subjektivita, uvolněný jazyk, datace, pravidelnost, nízká kvalita fotografií, ruční práce...? Jelikož tento deník bude veřejně prezentován, pak taky: kde je míra mezi soukromým a veřejným, co chci ukázat a co schovat? Co vynechám v rámci stylizace a co proto, že by to předpokládané publikum nezajímalo? Kdo má být oním publikem, jak ho ohraničím a oslovím? Jak udržím rovnováhu mezi osobním vyjádřením, které dělá informaci zajímavou a obecností, která ji činí srozumitelnou pro lidi, kteří autora neznají? Jakými prostředky zachovám dojem autenticity? A konečně jednotlivosti: Jak dlouho má záznam vydržet? Půjde v něm vyhledávat? Můžu v něm pokračovat? A mnoho vašich vlastních otázek.
Výstup mohl mít libovolnou formu (svazek, aplikace, web, audio nebo video záznam) a být všeobecný, nebo se specializovat na určité činnosti (čtenářský, gastronomický, cestovní deník apod.)