Audio Diary from Jorgos Onassis on Vimeo.

Audio Deník
2014
1349x viděno
←—————— ——————→

5 sekund každý den.

Současné podoby deníku
Úkol vedený Alešem Najbrtem & Michalem Nanoru.
Deník je prastará literární forma, ale až s radikálním zlevněním záznamových technologií v posledním desetiletí se stal jedním z dominantních komunikačních projevů. Knihkupecké žebříčky vedou autobiografie, telefony, blogy a sociální sítě se plní detaily z každodennosti. Spíš než coby intimní dokument vznikající pro potřeby autora, deník se rychle vyvinul v populární nástroj prezentace a vytváření identity, jak v rukou amatérů, tak profesionálů.
Uvažování nad současnými podobami deníku vyžaduje položit si několik druhů otázek. Především, co dělá deník deníkem? Je to ich forma, subjektivita, uvolněný jazyk, datace, pravidelnost, nízká kvalita fotografií, ruční práce...? Jelikož tento deník bude veřejně prezentován, pak taky: kde je míra mezi soukromým a veřejným, co chci ukázat a co schovat? Co vynechám v rámci stylizace a co proto, že by to předpokládané publikum nezajímalo? Kdo má být oním publikem, jak ho ohraničím a oslovím? Jak udržím rovnováhu mezi osobním vyjádřením, které dělá informaci zajímavou a obecností, která ji činí srozumitelnou pro lidi, kteří autora neznají? Jakými prostředky zachovám dojem autenticity? A konečně jednotlivosti: Jak dlouho má záznam vydržet? Půjde v něm vyhledávat? Můžu v něm pokračovat? A mnoho vašich vlastních otázek.
Výstup mohl mít libovolnou formu (svazek, aplikace, web, audio nebo video záznam) a být všeobecný, nebo se specializovat na určité činnosti (čtenářský, gastronomický, cestovní deník apod.)