Městská knihovna v Praze
2007
2002x viděno
←—————— ——————→

V roce 2003 uplynulo sto let
od otevření nové budovy Městské knihovny na Mariánském
náměstí v Praze. Výročí se stalo podnětem pro kompletní
změnu jejího vizuálního stylu, jejíž zpracování bylo nabídnuto
škole. Celý úkol se stal hledáním nového konceptu vizuální
identity, jež by v sobě odrážela rozsáhlé aktivity knihovny
(lidová univerzita, 47 poboček, pojízdná půjčovna). Logo
a jeho grafické aplikace vynikají obsahově i formálně přímočarou
vizualizací nového motta knihovny: „Každý má právo
utvořit si vlastní názor na základě nezkreslených informací.
Každý má právo na svou knihovnu.“ Téma bylo dále rozvedeno
zpracováním tří volně vybraných literárních žánrů formou
výtvarných kompozic. Knihovna tak získala nejen nový vizuální
styl, ale také kolekci více jak čtyřiceti plakátů, které prezentují
smysl instituce, jako správce duchovního dědictví národa.