Koncept autorské knihy
2006
2782x viděno
←—————— ——————→

Knižní projekty, které vznikají v ateliéru
jsou založeny na volném autorském ztvárnění zvoleného
tématu. Obsahový děj je vždy prioritou. Formálně je postaven
na rytmizací stran složených do jedné barevné kompozice.
Důležitým faktorem je i různorodost finálního zpracování. Projekty
No show! a CMYK jsou bibliofilie tištěné v deseti kusech
sítotiskem a ofsetem. Kniha DRES je výtvarným manifestem
módních návrhářek. Svazek sprayových portrétů je věnován
nejbližším přátelům. Skládané panorama expresívně upravovaných
fotografických záběrů z pařížských ulic je záznamem
osobních pocitů z návštěvy města nad Seinou. Autentický
výtvarný dokument SQRNY je syrovou explikací reality.