Narodní technické muzeum
2006
1815x viděno
←—————— ——————→

Rozsáhlá prezentace, kterou
školní ateliér zpracoval, obsahuje grafické návrhy, jež jsou
založeny na kmenovém prvku nové značky instituce, jež ve
většině případů doplňuje široká škála návrhů od merkantilů,
přes prezentační materiály, až po nástin orientačního systému
a grafické řešení expozic. Některé návrhy jsou založeny
čistě racionálně na geometrické kompozici, pro jiné byla
prvotním principem tvarová a polohová variabilita jednotlivých
prostor expozice, nebo abstrakce geometrického členění
funkcionalistické budovy muzea. Inspirativní byly pro celý
projekt i návštěvy obdobných institucí v Berlíně a Vídni.