The Global Language of Colour
2007
1991x viděno
←—————— ——————→

Barva je univerzálním
prostředkem vizuální komunikace – podněcuje jak okamžité
emoce: hladí, škádlí, mrazí i štípe; tak i dlouhodobé pozitvní
či negativní reakce. Plakáty jsou soukromým dokumentem
o poslání a významu barev, bez nichž by náš svět naprosto
ztratil jakoukoli formu hodnověrné identifikace. V grafickém
světě hrají důležitou roli barevné vzorníky, které jsou přirovnávány
k vizuálním „slovníkům“ možná jediného skutečně
„globálního jazyka“. V některých návrzích je naopak barevný
svět postaven do konfrontace s černobílou „realitou bez
barev“, jež je někdy více vnímána jako forma sofistikovanější
komunikace.