Coexistence
2007
2100x viděno
←—————— ——————→

Vytvoření obsáhlého souboru plakátů na téma
koexistence a boje proti domácímu násilí, určených pro nevládní
organizaci Bílý kruh bezpečí, byl součástí mezinárodní
kampaně. Plakáty pro různé kulturní aktivity, jež jsou rozhodně
častějším předmětem zadání pro grafického designéra,
zde nahradil projekt s vyšší mírou společenské naléhavosti,
smysluplnějším obsahem i širším mezinárodním dosahem.
Plakát jako grafické médium, se v poslední době stal z větší
míry vizuální platformou pro čistě komerční účely. Komunikace
citového prožitku, nebo vlastní zkušenosti prostřednictvím
plakátu jsou nejlepším příkladem osobního angažmá a ne
vždy se podaří srozumitelně a nevtíravě takovou myšlenku
veřejnosti sdělit. Celý soubor může svým silným obsahovým
poselstvím rehabilitovat funkci plakátu, jako apelu ve veřejném
prostoru a je pokusem k opětovnému nalezení původního
smyslu jeho existence.