značka
Autoznačky
2005
2138x viděno
←—————— ——————→

Cit pro vyváženou typografickou kompozici je
u každého grafického návrhu jedním z prvořadých hledisek
jeho kvality. I když tvorba písma je úzce specializovanou
činností pro nepočetnou řadu vyvolených, vstřebání jejjích
základů je důležitou součástí profesního profilu každého
grafického designéra. Písmo pro automobilové značky je specifické
především v tom, že klade autorovi abecedy několik
omezení: šířka liter je limitovaná jednotnou šířkou raznice,
vnější i vnitřní tahy nemohou mít ostré hrany kvůli lisování do
plechu značky. Zkreslení, které písmu nutí materiál je sice
omezením, ale zároveň inspirací, jak celou abecedu postavit.
Tyto požadavky však na druhé straně umožňují propůjčit
značce v každé zemi originální charakter, jež může vypovídat
lecos o době a místě svého vzniku a přispívat i k určité formě
národní identity.