Příběh čísel – klauzura
2013
1768x viděno
←—————— ——————→

Tato klauzura objevuje nekonečné množství vzorů a tapet, které vznikají určitým poskládáním znaků číslic k sobě. Základní prvek vzoru tvoří vždy znak určité číslice, dále ten samý znak převrácený vodorovně a nakonec oba dva převrácené svisle. Podle konkrétního tvaru se určuje vzdálenost mezi znaky. Výsledný vzhled tapety ovlivňuje výběr písma, jeho řez, velikost, barevnost a velikost mezer mezi jednotlivými prvky.
Může tak vzniknout nekonečná řada dekorativních vzorů, jejichž možnosti použití jsou velmi rozsáhlé.
Některé číslice vytvářejí kompaktní celek, ve kterém jsou samotné znaky na první pohled neviditelné, z některých vzorů jsou čísla, z nichž vzor vznikl, patrná na první pohled.
Zkoušela jsem umístit daný vzor do číslice, z které je vytvořen. Tím vznikla jakási dekorativní čísla, která mohou být ozvláštněním na mnoha místech, kde by jinak byla použita obyčejná číslice.

Je široké spektrum možností, ve kterých lze tento koncept uplatnit: od obyčejného značení běžných věcí jako jsou skříňky, čísla dveří, budov, podlaží... přes označení dresů závodníků po tapety, spořiče obrazovek...

Jako dělané jsou tyto vzory pro balicí papír. Navrhla a vytiskal jsem několik barevných variant. Využila jsem jak drobného vzoru, který je pro balicí papír typický, tak i vzorovaných číslic. Ty jsem tiskla na pauzák a papíry s nízkou gramáží, přičemž jsem využila jejich průhlednosti při tvoření dvojciferných čísel.