Středočeské kraj
2004
1727x viděno
←—————— ——————→

Logo se v soutěži umístilo na druhé místě.
Jeho podoba je založena na skutečném tvaru kraje, včetně pražské "díry" uprostřed. Barvy jsou inspirovány odvětvími průmyslu, který v oblastech kraje působí.

Vizuální styl státní správy je oblast jíž se
Atelier grafického designu a vizuální komunikace intenzívně
věnuje několik posledních let. Příkladem mohou být skutečně
realizované rozsáhlé programy nové vizuální identity pro
město Brno, Univerzitu Pardubice, Městskou část Praha 6,
Městskou knihovnu v Praze, nebo Ministerstvo dopravy ČR.
Program vizuální identity Středočeského kraje obsahuje
novou značku kraje a grafický manuál koordinovaného vizuálního
stylu, zahrnující řešení merkantilních tiskovin, různých
značení v interiéru a exteriéru budov až po propagační materiály,
určené pro komunikaci s veřejností.