Motol
2007
1854x viděno
←—————— ——————→

Motivy, vytvořené pro dětskou nemocnici, jsou navrženy pro malbu UV aktivní barvou a tak jsou viditelné i poté, co centrální světla zhasnou, pod UV světelnými zdroji, jejichž světlo je mírně antiseptické. Motivy nejsou jen dekoracemi, slouží také k lepší orientaci v šeru tím, že označují důležité body - kliku, vodovodní kohoutek apod.

Orientační systém a výtvarné řešení chodeb, dětských pokojů a prvků mobilní vybavenosti Dětské fakultní nemocnice v Motole. Řešení vycházelo z daného stavu objektu, muselo respektovat prostorová omezení, hygienická a provozní specifika. Grafický koncept obsahuje herní prvky, drobný mobiliář, povlečení lůžek, pracovní oblečení apod.