Písmo bez počítače
2010
2547x viděno
←—————— ——————→

Písmo je vytvořené z nepravidelných segmentů zaschlé nátěrové barvy(v odstínech RAL), které jsou vloženy mezi dvě skleněné tabule a umístěny na zeď mezi ostatní plakáty.

Tvorba písma ze všech možných myslitelných materiálů může být náročným, ale vskutku krásným úkolem. Studenti naložili se svou svobodou různě, někteří zvolili pojetí dekorativní, jiní zvolili náhodu jako kreativní složku. Ve všech případech písmo zůstalo prostředkem vizuální informace, rozličné materiály napomáhaly chápat typografii jako hru.
Podmínkou zadání byl typografický experiment, silný výtvarný náboj, snaha vyvarovat se módní plytkosti a nutnost mít napaměti, aby nebylo vytvářeno znova něco, co už tady jednou vytvořeno bylo.