Nethworks.cz
2008
2566x viděno
←—————— ——————→

Jednotícím prvkem vizuálního stylu holandského festivalu Nethworks.cz je originální autorský font, jehož motiv vznikl zkombinováním české a holandské vlajky (podobný systém jako u pixelových fontů). Pro hlavní plakát celého festivalu je použita typografická kompozice složená z názvu a data konání festivalu, zbylý prostor vyplňují po sobě jdoucí názvy jednotlivých aktivit, které jsou prezentovány na tomto multikulturním festivalu (art, dance, design...).

V listopadu 2008 jsme byli osloveni Velvyslanectvím Nizozemského království v České republice, abychom pro plánovaný festival holandské kultury (Dutch weeks) zpracovali návrhy vizuálního stylu. Název festivalu NethWorks.cz odkazuje na spolupráci mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou. Zároveň také vyjadřuje základní princip festivalu – networking. Vizuální styl se snaží prezentovat komplexní pohled na současnou nizozemskou scénu a posílit kulturní vztahy mezi oběma zeměmi.