Fakulta humanitních studií
2010
2846x viděno
←—————— ——————→

Oční duhovka, jako základní inspirační prvek loga Fakulty humanitních studií, je nezaměnitelným identifikačním prvkem každého člověka. Logo znázorňuje také kruhový graf, ve kterém jsou barevně odlišeny jednotlivé studijní obory, velikost každého segmentu se řídí počtem studentů daného oboru.

Byli jsme vyzváni Fakultou humanitních studií UK, abychom pro ně navrhli logo a vizuální styl.
V polovině listopadu 2009, jsme prezentovali vedení FHS UK soubor 20 návrhů, v jednotném layoutu tak, aby jednotlivé návrhy byly srovnatelné.