3D New York
2010
2312x viděno
←—————— ——————→

V architektuře člověk často cituje tvarosloví a organiku přírody, na plakátu se naopak příroda inspiruje architekturou člověka. Bobr navíc poukazuje na minulost této bývalé kolonie (živící se převážně prodejem kožešin), dodnes ho najdeme také na oficiální pečeti města New York.

Téma manipulované architektury opět volně navazuje na vnímání a zkoumání prostorového světa očima grafického designéra. To, že grafik je úkolem nucen všímat si prostorových vztahů megapole, dostat do zcela volného úkolu své vidění, najít si úhel pohledu a způsob zpracování originální autorské myšlenky je úkol studijně velmi vydatný.