Pražské Jaro 2005
2006
1839x viděno
←—————— ——————→

Organizační výbor jubilejního 60. mezinárodního
hudebního festivalu Pražské Jaro svěřil svoji
grafickou prezentaci studentům. Jednoznačnou inspirací pro
celý koncept bylo výročí skladatele Josefa Suka a také plakát
Františka Muziky, jenž poprvé prezentoval jeho tehdejší nové
logo v roce 1948. Řada grafických návrhů se stala poctou
těmto prvotním námětům. Jiné byly inspirovány kouzlem secesního
sálu Obecního domu, kde se pravidelně koná zahajovací
koncert – rozsvěcující se girlandy světel, přesně traktované
na hudební doprovod, ve finále animované TV znělky tvoří
známý prostor Smetanovy síně.