Design Trend
2005
1787x viděno
←—————— ——————→

Design centrum České republiky vydává
obsáhlý čtvrtletník, který reflektuje konkrétní dění v oblasti
designu na české scéně. V prvních letech 21. století se
v redakci Design Trendu v Brně rozhodli přikročit k radikální
změně podoby časopisu, jež by reflektovala větší otevřenost
a vyšší kvalitativní požadavky na všechny designérské profese,
které si moderní výroba a marketing firem v současnosti
vyžadují. Vydavatel se nechal přesvědčit, že každé číslo bude
upravovat jiný student. Díky tomuto rozhodnutí je pak každé
číslo originálem s patřičnou sumou zajímavých informací
– moderní specializované periodikum, pokaždé s jinou tváří.