Zin
2007
2038x viděno
←—————— ——————→

Zpráva o sobě. Krátkodobý úkol vedený Klárou Kvízovou. Úkolem je vytvoření, představení, projevení vlastní identity do vizuální zprávy, kterou chceme druhým o sobě něco sdělit. Podstatou je, pomocí grafických prostředků, vyjádřit podstatu sebe sama.