Common Sign
2012
2240x viděno
←—————— ——————→

PROJEKT COMMON SIGN JE ZAMĚŘEN NA SDÍLENÍ A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ V OBLASTI MINORITNÍCH SKUPIN SPOLEČNOSTI.

PREZENTACE SEDMI VYBRANÝCH SUBKULTUR VE TŘECH POHLEDECH:

VÝZNAM PROSTŘEDÍ PRO JEDNOTLIVCE ZVOLENÝCH SUBKULTUR A JEJICH VNÍMÁNÍ SAMA SEBE
– TYPOGRAFICKÉ PLAKÁTY

VZTAH SUBKULTUR A JEJICH PROSTŘEDÍ
– SÉRIE FOTOGRAFIÍ

VNÍMÁNÍ SUBKULTUR VĚTŠINOVOU SPOLEČNOSTÍ
– KOLEKCE SPODNÍHO PRÁDLA

POSLEDNÍ ČÁSTÍ VÝSTUPU DIPLOMOVÉ PRÁCE JE WEBOVÁ PREZENTACE, KTERÁ JAKO JEDINÁ MÁ MOŽNOST DELŠÍHO ČASOVÉHO ÚČINKU A POTENCIÁLU DALŠÍHO MYŠLENKOVÉHO VÝVOJE. CÍLEM JE VYTVOŘIT CELOSVĚTOVĚ VYUŽITELNÝ PROSTOR PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ POUZE V OBLASTI SUBKULTUR.

www.commonsign.com

ŽIVOTNOST A FUNKCE WEBU JE ZÁVISLÁ VÝHRADNĚ NA UŽIVATELÍCH, KTEŘÍ NAHRÁVAJÍ A SDÍLEJÍ
OBRAZOVÉ INFORMACE A MYŠLENKY. DOCHÁZÍ TAK VŽDY K PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÉ SUBKULTURY A DÍKY MOŽNOSTI VÝBĚRU MĚSTA, JE MOŽNÉ POROVNÁVAT STEJNOU SKUPINU V NĚKOLIKA SVĚTOVÝCH MĚSTECH NAJEDNOU. STEJNĚ TAK JE MOŽNÉ VIDĚT, JAKÉ SUBKULTURY SE NACHÁZÍ V DANÉM MĚSTĚ A RYCHLE TAK ZÍSTAK INFORMACE O TÉ NEJVÍCE POPULÁRNÍ.