Konference ATypl
2005
1605x viděno
←—————— ——————→

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze byla spolupořadatelem výroční konference
ATypI, která se opět po třicetišesti letech konala v Praze.
Téma konference: „Křižovatky civilizací“ studenti prezentovali
prostřednictvím plakátů formátů B1 a konceptem animovaných
znělek. Náměty plakátů jsou interním pohledem na
komunikované téma se samozřejmým zapojením specifických
fragmentů pražského koloritu. Pro dnešní grafickou profesi
je příznačné, že u většiny návrhů převládá určitý mezinárodní
styl, jež stírá hranice mezi charakterem práce v jednotlivých
zemích Evropy. O to je občasná svěží „injekce“ humorného
studentského nadhledu a prvků ryze české reality v některých
návrzích cenější.