Mobil
2006
1991x viděno
←—————— ——————→

Grafika mobilních telefonů, grafické řešení základních funkcí mobilní komunikace. V tomto projektu je možný návrh nestandardního tvarového řešení, který nemusí respektovat stávající technické možnosti. Úkol řeší ovládací funkce technické, informační a komunikační – formou piktogramů, textových informací a barevných kódů. Soubor grafických a tvarových prvků vždy tvoří obsahový celek s uživatelským záměrem.