BIG from Dipozitiv on Vimeo.

Autorská abeceda inspirovaná dílem zvoleného architekta
2010
4046x viděno
←—————— ——————→

B I G

Navrhnout libovolnou autorskou abecedu je úkol oblíbený a často vídaný. Naše zadání se však zásadně liší jasným vymezením a funkčním vztahem k dílu významného architekta. Vzniklá abeceda je tak typografickou etudou na předem pevně vymezené téma. Litery mohou být užity k členění obrazových publikací, katalogů, plakátů. Nebo jako součást výstavních kompozic.
Písmo není jen citací architektonických předloh, ale směřuje k podstatě architektonické tvorby, k principům práce zvolených osobností.